Eigen Ondernemersstemwijzer Verkiezing Europees Parlement 2019?

 

Via Ondernemersstem.nl hebben ondernemers- en brancheverenigingen de mogelijkheid om een compleet eigen Ondernemersstemwijzer te lanceren inclusief eigen logo en link t.b.v. de Verkiezing Europees Parlement d.d. 23 mei 2019.

Leuk en handig communicatiemiddel

Het is een leuk en handig communicatiemiddel richting uw leden en stakeholders waarmee ondernemers hun politieke voorkeur testen op www.ondernemersstem.nl aan de hand van stellingen over voor hen relevante onderwerpen op het gebied van economie en ondernemerschap. De stellingen kunt u zelf formuleren. De afgelopen jaren is ondernemersstem.nl met groot succes voor verschillende verkiezingen ingezet en heeft daarbij tienduizenden ondernemers op weg geholpen met hun politieke voorkeur.

Via uw eigen Ondernemersstemwijzer kunt u nu dus ook uw ondernemers bewust maken van hun stem en hen stimuleren goed te bekijken wat de verschillende partijen voor hen in petto hebben. Uniek is dat de Ondernemersstem gebruiker per stelling kan zien in welke mate zijn mening overeenkomt met die van een bepaalde politieke partij inclusief een link naar de partijprogramma’s.

Krachtig lobbymiddel

Bovendien is het een krachtig ondersteunend middel voor uw lobbyactiviteiten richting de (lokale) politiek. Als ondernemersorganisatie kunt u de resultaten van de tests bijvoorbeeld gebruiken om een beeld te schetsen van de belangrijkste onderwerpen en politieke keuzes van ondernemers en de (lokale) politiek hiermee confronteren en beïnvloeden.

Eigen stemwijzer lanceren - meer informatie?

Één eigen stemwijzer voor uw ondernemersvereniging of branchevereniging t.b.v. Verkiezing Europees Parlement d.d. 23 mei 2019 bestaat uit:

  • Eigen logo en link naar uw eigen Ondernemersstemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Eigen vragen/stellingen door u aan te leveren inclusief de standpunten van de politieke partijen
  • De opmaak basiscontent wordt door ons uitgevoerd bestaande uit invoer van vragen/stellingen en standpunten van de politieke partijen, algemene informatie, logo's en verkiezingsprogramma's politieke partijen
  • 5 punts antwoord opties standpunten van de politieke partijen ("Helemaal eens, "Eens", "Neutraal", "Oneens"en "Helemaal oneens") incl. de optie om per stelling ’extra belang belang / gewicht’ aan te kruisen
  • Één uitgebreide digitale (eind)rapportage stemresultaten (incl. individuele anonieme uitsplitsing per ingevulde sessie (meerdere tussentijdse rapportages zijn natuurlijk ook mogelijk)

Als u een eigen Ondernemersstemwijzer met uw ondernemers- of branchevereniging wilt lanceren, kunt u contact opnemen via info@amcommunicatieendesign.nl of bel 070 - 757 71 17. Wij vertellen u graag persoonlijk meer.