12 september gaan we naar het stemhokje. Op de Ledendag 2012 hebben we de leden beloofd de verschillende partijprogramma’s te toetsen aan de belangen van de leden. We presteren nu de Gebra kieswijzer die in samenwerking met MKB Nederland tot stand is gekomen. Daarin toetsen we de programma’s van de 8 grootste partijen. Naast 15 meer algemene stellingen met betrekking tot ondernemerschap heeft Gebra voor deze kieswijzer 5 eigen stellingen geformuleerd waarvan we denken dat deze de leden bezighouden als het gaat om hun winkel.

Zoeken we in de partijprogramma’s naar woorden waarin het woord “winkel” voorkomt dan scoren met name CU en SP hoog met 15 respectievelijk 10 keer. PVV en D’66 gebruiken het woord 1 respectievelijk 2 keer. Natuurlijk kan je op dit criterium een partij niet afrekenen maar misschien zegt het wel iets over de visie van een partij over het belang van de “winkel” in onze samenleving. Niet alleen als bedrijf van een ondernemer maar ook als instrument om verpaupering van wijken tegen te gaan, om laagdrempelige werkgelegenheid te bieden, als essentiële nutsfunctie voor burgers in wijken en dorpskernen. Er is immers geen onderneming die letterlijk en figuurlijk zo dicht bij de mensen staat als de winkel.

In een politiek landschap met 21 politieke partijen, een euro- en bankencrisis, economische recessie is erg veel onduidelijkheid voor de mensen. Wel of geen hypotheekrenteaftrek, Griekenland in of uit de EU, AOW leeftijd wel of niet omhoog, wel of geen bezuinigingen op de zorg. Allemaal zaken die mensen, onze klanten onzeker maken. Dat remt bestedingen. Ik hoop op meer duidelijkheid na 12 september. Dat is goed voor het consumentenvertrouwen en daarvan moeten wij het tenslotte voor een belangrijk deel van hebben.

Maarten Mulder - voorzitter Vereniging Gebra

 

 

 

Maarten Mulder
voorzitter Vereniging Gebra

Doe nu de ondernemersstem van Gebra