Uitleg

De stellingen
Beantwoord alle stellingen door te klikken op 'Sterk eens', 'Eens', 'Neutraal', 'Oneens' of 'Sterk oneens'.
Extra belang/gewicht
Na het reageren op uitspraken, kunt u (optioneel) aangeven welke onderwerpen voor u van extra belang zijn en dit wordt ook verwerkt in de beoordeling.
Uw politieke voorkeur
Daarna berekent het programma welke partijen het dichtste bij uw opvattingen staan en laat in rangorde de overeenkomst met de andere partijen zien.
Vergelijk
Aan de hand van de uitkomsten kunt u nagaan in welke mate uw mening overeenkomt met de standpunten van politieke partijen. U kunt ook de toelichting op de partijstandpunten raadplegen.