Waar gaat uw stem naar uit op 12 september?

Nederland heeft ondernemerschap nodig. Voor innovatie, voor banen. Maar ook een overheid die solide en betrouwbaar is. Welke politieke partij vertegenwoordigt het beste uw belangen? Welke partij stimuleert de omslag naar een duurzame energievoorziening? Wie is bereid zijn nek uit te steken voor het technisch beroepsonderwijs? Wie helpt de woningbouw weer op gang en geeft consumenten weer vertrouwen? In samenwerking met MKB-Nederland lanceert UNETO-VNI de nieuwe Ondernemersstem, voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september a.s. Aan de hand van verschillende stellingen en uitspraken kunt u de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen vergelijken en uw eigen politieke voorkeur testen. Wij wensen u veel wijsheid met het maken van uw keuze.

Marcel Engels,
voorzitter UNETO-VNI,
de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

Doe nu de ondernemersstem van UNETO-VNI