Waar gaat uw stem naar uit op 12 september?

Nederland heeft ondernemerschap nodig. En een flexibele arbeidsmarkt. Voor innovatie, voor banen. Maar ook een overheid die solide en betrouwbaar is. Welke politieke partij vertegenwoordigt het beste uw belangen? Welke partij kiest voor flex, voor groei? Hoe komt onze arbeidsmarkt eruit te zien? In samenwerking met MKB-Nederland lanceert de NBBU de nieuwe Ondernemersstem, voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september a.s. Aan de hand van verschillende stellingen en uitspraken kunt u de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen vergelijken en uw eigen politieke voorkeur testen. Wij wensen u veel wijsheid met het maken van uw keuze.

Marco Bastian, directeur Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

Doe nu de ondernemersstem van NBBU